Resim Yapmanın Çocuklar İçin Önemi


Resim Yapmanın Çocuklar İçin Önemi

  Resim yapmak bir şeyi resmetmekten çok daha fazlasıdır aslında. Duyguları yansıtmaktır, düşüncelerini paylaşmaktır, kendini ifade edebilmektir. Pek çok türü de olan resim daha ilk yaşlarımızda yani çocukluğumuzda bizim için anlamı çok büyük bir uğraş olmuştur. Ne yazık ki pek çoğumuzun unuttuğu bu anlamlı uğraşın çocuklar için anlamının büyüklüğü bazı açılardan yetişkinlerden çok daha değerli.

Resim Yapmanın Önemi

  Çocuklara resim yapmanın sevdirilmesi hiç şüphesiz çok önemli bir konudur. Resim yapmak bir çocuk için hem eğlenme aracı, hem özgüven inşasında önemli bir unsur hem de kendisini yansıtması için bir araç olabilir. Günümüz dünyasında maalesef çocukların dikkatini dağıtan başta dijital dünya olmak üzere pek çok konu var. Bu konular ne yazık ki genellikle yaratıcılığı desteklemediği gibi bazen büyük ölçüde de sınırlamaktadır. Resim yapmak kalem, fırça vs. ile kâğıt, tuval vs. buluşmasından çok daha fazla olduğunu anlamak yetişkinler içinde kavranılması gereken bir konudur. Çünkü bu konuyu kavrayamayan yetişkinler çocuğun resim yapmasını desteklemediği gibi resim yapılması halinde de içerdiği anlamları göz ardı edebilmekteler.

  Resim yapmak, günümüz dünyasının ezbere yaşama, rutin hareket ve alışkanlıklarından yaratıcılığı destekleme, yeni bir şey üretme, farkı dünyalara açılma gibi çocuklar için son derece renkli ve engin, farkı bir uğraştır. Aynı zamanda bir çocuğun yetişip büyümesinde hayatı sadece maddi değil aynı zamanda manevi olarak ele almasında da resim yapmanın çok büyük bir yeri vardır. Çünkü resim ile bir çocuğun ufku genişleyecektir. Elbette çok ünlü ressamların sanat eserlerini beklemek bir çocuğa yapılacak bir haksızlıktır. Ancak resim ister bir çubuk adam olsun ya da yamuk bir takım şekillerden ibaret olsun bunun çocuktaki anlamı sizin baktığınızdan çok daha büyük olabilir, ilk bakışta ve belki de bazı eserleri için hiçbir zaman tam anlamıyla çocukların ne paylaşmak istediğini göremeyebilirsiniz.

Resim Bir İletişim Aracı Olabilir

  Her zaman olmasa bile bazen bir resim çocuklar için sizin görmenizi istesin ya da istemesin bir iletişim kurma aracı olabilir. Hissettiklerini, yaşadıklarını ya da yaşamak istediklerini paylaştığı bir mektup amacı görebilir.

  Özellikle çocukluğun ilk yıllarında yani konuşmaya yeni başlayan bir çocuk için kelime dağarcığı çok dar olacaktır. Ancak resim yapma kabiliyeti var ise veya resim yapabilecek yaşa geldi ise resim yapmak çocuğun kaleme alamadığı, sözle aktaramadığı iletişim boşluğunun yerini dolduracaktır. Öyle ki bir çocuğun günlük yaşantısında karşılaştığı zorlukları resimleri ile size göstermek istemesi de mümkündür. Resim yapmanın aktaramayacağı duygu neredeyse yoktur. Bir çocuk üzüntüsünü, mutluluğunu, özlemini ya da korkularını resim ile size duyurabilir.

  Resim için kullanılan kâğıdın doldurulması, renklerin seçimi vb. unsurlarda bir çocuğun gizli özelliklerinin yansıması olabilir. Onun karakterinden ip uçlar taşıyabilir.

  İşte tüm bu sebeplerden dolayı çocukların özellikle ilk yaşlarında dijital dünya ile tanışmadan onların yaratıcılığını arttırabileceği, kendilerini ifade edebilecekleri bu güzel uğraş ile tanışmaları son derece önemlidir. Çocukların hayal dünyasının genişliği ve bunu paylaşabilecekleri en iyi araçlardan birinin resim olduğu unutulmamalıdır.